Strateo korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności
Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Zaproszenie do współpracy dla partnerów


Usługi Strateo.pl polegają na zwiększeniu możliwości programów finansowo-księgowych jednocześnie nie stanowiąc dla nich konkurencji.Dlaczego warto współpracować ze Strateo.pl

Usługi Strateo.pl polegają na zwiększeniu możliwości programów finansowo-księgowych jednocześnie nie stanowiąc dla nich konkurencji. Dzięki temu twórcy, producenci i wydawcy programów finansowo-księgowych stanowią dla na naturalną grupę partnerów, z którymi chcemy współpracować biznesowo.

Filozofia naszego działania polega na obsłudze wąskiego zakresu rachunkowości firmy jakim są operacje na rozrachunkach. Jednak w tej wąskiej specjalizacji będziemy dążyć do jak najpełniejszej i kompleksowej obsługi firm.

Strateo.pl będzie dążył do integracji z jak największą liczbą programów i usług, tak aby poszerzać grono swoich potencjalnych klientów. Jeżeli uznasz, że współpraca ze Strateo przyniesie Ci korzyści to zapraszam Cię abyś został naszym partnerem.

PDF Pobierz ofertę współpracy

Dla kogo przeznaczona jest nasza oferta

 • Dla producentów programów finansowo-księgowych, które działają poza siecią internetową.
  Korzystaj z zalet jakie niesie program działający przez przeglądarkę bez potrzeby przerabiania własnego oprogramowania. Strateo obsługuje te obszary rachunkowości związane z analizą danych, raportowaniem i wymianą informacji w których mobilność i dostępność aplikacji w Internecie ma największe znaczenie. Nie musisz przenosić całego oprogramowania do sieci bo wystarczy, że przeniesiesz te funkcje, które tego najbardziej potrzebują. Uzyskasz to dzięki integracji ze Strateo.
 • Dla producentów programów finansowo-księgowych, w których funkcje związane z rozrachunkami nie są wystarczająco rozbudowane.
  Zasoby, którymi dysponujemy są zawsze ograniczone i nie da się być mistrzem we wszystkich dziedzinach. Poświęcenie sił na poprawę funkcjonalności w obszarze rozrachunków będzie skutkowało gorszymi rezultatami w innych dziedzinach. Warto przemyśleć opcję integracji ze Strateo, które będzie stale rozwijało strefę rachunkowości i analizy rozrachunków. Wówczas zasoby wewnętrzne można poświęcić na rozwój w innych dziedzinach/kierunkach.
 • Dla producentów programów do fakturowania.
  Dzięki integracji ze Strateo użytkownicy zyskują dodatkowe narzędzie do zarządzania rozrachunkami, co będzie znaczną przewagą jakościową w stosunku do standardowego oprogramowania do fakturowania.
 • Dla instytucji finansowych, banków, ubezpieczycieli należności.
  Każdy bank lub pożyczkodawca wymaga od dłużnika informacji o kondycji finansowej. Wśród wymaganych danych często jest informacja o strukturze wiekowej należności, zobowiązań oraz inne informacje finansowe. Strateo może tworzyć dowolne raporty o rozrachunkach, również takie jakie są potrzebne bankom czy ubezpieczycielom. Współpracując ze Strateo ułatwisz życie swoim klientom i uzyskasz pewne i prawidłowe analizy.

Gdzie jesteśmy teraz i jakie są plany rozwoju aplikacji

Strateo.pl to nowy projekt, który właśnie rozpoczyna swój byt w Internecie. Aktualnie uruchomiliśmy podstawowe funkcjonalności aplikacji takie jak:

 • Pulpit menedżerski, który dzięki kilkudziesięciu mikro raportom i wykresom pozwala zapoznać się z sytuacją rozrachunków w firmie. To idealne narzędzie dla dyrektorów finansowych i zarządów.
 • Tabela rozrachunków i klientów pozwala wiekować rozrachunki, analizować szczegóły rozliczeń z poszczególnymi kontrahentami oraz wyszukiwać nieprawidłowości.
 • Zarządzanie zdarzeniami dla rozrachunków daje możliwość wprowadzania różnorodnych zdarzeń dla każdego rozrachunku i kontrahenta. Dzięki nim dokumentujesz wszystko, co się w danej sprawie dzieje. Historia zdarzeń pozwala np. śledzić przebieg sporu z kontrahentem oraz wszystkie koszty, które są związane z windykacją.
 • Rozwiązywanie problemów to narzędzie do diagnostyki i wykrywania problemów, nieprawidłowości, błędów w rozrachunkach. Raporty o stanie rozrachunków mogą być automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną do odpowiednich pracowników.

Jednocześnie trwają końcowe prace nad portalem i udoskonaleniem dotychczasowych funkcjonalności. W przyszłości aplikacja zostanie rozbudowana o wiele dodatkowych funkcji takich jak:

 • Moduł raportowania pozwalający np. przygotować kompleksowy raport ze stanu rozrachunków w firmie dla biegłego rewidenta lub rozbudowane zestawienie planowanych wpływów i zapłat (Cash-flow) uwzględniające tendencje płatnicze klientów.
 • Moduł dokumentów pozwalający automatycznie wystawiać wezwania, noty, monity i inne dokumenty powstające podczas w pracy z rozrachunkami. Aplikacja będzie np. automatycznie wysyłać takie wezwania pocztą elektroniczną. Będzie można planować całe ścieżki windykacyjne automatyzujące i systematyzujące proces windykacji.
 • Moduł zadań pozwalający przydzielać poszczególnym użytkownikom zadania i sprawy do rozwiązania np. w zakresie problemów i błędów wykrytych przez aplikację, a następnie weryfikować postępy i aktualny etap prac.
 • Narzędzie pozwalające na zlecenie windykacji lub prowadzenia sporu sądowego wybranym kancelariom prawniczym i firmom windykacyjnym współpracującym z portalem Strateo. Jednym kliknięciem myszy przekażesz sprawę prawnikowi.
 • Wielojęzyczność aplikacji pozwoli raportować o stanie rozrachunków osobom kontrolującym spółkę z zagranicy. Już teraz aplikacja jest tłumaczona na angielski, a lokalizacja w innych językach jest bardzo prosta.
 • Możliwość automatyzacji zleceń płatniczych i rozliczeń w bankach, automatyczna weryfikacja poprawności numeru VIES na stronach Komisji Europejskiej itp.
  Mamy również wiele innych pomysłów na usprawnienie pracy z rozrachunkami oraz na integrację z popularnymi usługami internetowymi.

Modele współpracy biznesowej z producentami oprogramowania finansowo-księgowego

Chcemy wykorzystać efekt synergii, aby wspólnie z Partnerami osiągnąć jak najlepszy efekt biznesowy. Przygotowaliśmy ramowe zasady współpracy dla producentów i dystrybutorów programów finansowo-księgowych:

 1. Bliska integracja

  • Współtworzenie integracji między systemami. Obie strony uczestniczą w tworzeniu narzędzi do integracji oprogramowania.
  • Aplikacja jest graficznie dostosowywana do potrzeb Partnera: wstawienie oznaczeń marketingowych, integracja wizerunku aplikacji ze stylem graficznym oprogramowania Partnera.
  • Strateo.pl oraz Partner wspólnie reklamują integrację między aplikacjami na swoich serwisach internetowych i w materiałach marketingowych.
  • Partner uzyskuje prawo do dystrybucji aplikacji wśród swoich użytkowników według własnej strategii cenowej łącznie z możliwością darmowego udostępniania swoim klientom. Przychody z tego tytułu zatrzymuje Partner.
  • Partner uzyskuje prawo do dystrybucji aplikacji wśród nowych użytkowników (nie będących klientami Partnera) zgodnie z ustaloną wspólnie polityką cenową. Uzyskane przychody są dzielone pomiędzy Partnerem a Strateo.pl.
  • Partner partycypuje w kosztach rozwoju oprogramowania.
 2. Partnerstwo

  • Współtworzenie integracji między systemami. Obie strony uczestniczą przy tworzeniu narzędzi do integracji oprogramowania.
  • Strateo.pl oraz Partner wspólnie reklamują integrację między aplikacjami na swoich serwisach internetowych i w materiałach marketingowych.
  • Partner uzyskuje prawo do dystrybucji aplikacji wśród swoich użytkowników według strategii cenowej uzgodnionej ze strateo.pl. Uzyskane przychody są dzielone pomiędzy Partnerem a Strateo.pl.
 3. Współpraca

  • Każda ze stron we własnym zakresie i zgodnie z własnymi potrzebami przygotowuje narzędzia do integracji między aplikacjami.
  • Strateo.pl oraz Partner uzyskują prawo do reklamowania integracji między aplikacjami na swoich serwisach internetowych i materiałach marketingowych.

Jesteśmy otwarci na każdą propozycję współpracy a nasze podejście jest bardzo elastyczne, dlatego jeżeli klient ma własną wizję współpracy to chętnie o niej podyskutujemy.
Strateo.pl jest zainteresowane długofalową współpracą polegającą na bliskiej integracji. Rozpoczynając z nami współpracę Partner bez nakładów inwestycyjnych otrzyma gotowy produkt, którym może swobodnie marketingowo dysponować. Dzięki partycypacji w kosztach tworzenia oprogramowania przyspieszamy rozwój aplikacji, na czym korzysta zarówno Partner jak i Strateo.pl. Dla Partnera współpraca w takim modelu jest praktycznie pozbawiona ryzyka, a jednocześnie daje możliwość uzyskania wymiernych korzyści finansowych i marketingowych.

Przygotowanie modułu eksportującego

Aby zintegrować dowolny program finansowo-księgowy z aplikacją Strate.pl należy przygotować moduł eksportujący zgodnie z instrukcją przygotowania modułu eksportującego dane do Strateo.pl rozrachunki.

Zobacz także:
Materiały do pobrania

Załóż konto Blog Strateo

?

Odzyskaj VAT i skorzystaj
z ulgi za złe długi

Nie przegap możliwości odzyskania VAT od niezapłaconych faktur z 2010 roku! Jeszcze do końca roku można wysyłać wezwania do zapłaty z sankcją VAT za faktury z 2010 roku. Strateo na bieżąco monitoruje twoje rozrachunki pod kontem możliwości wystawienia wezwania do zapłaty w celu odzyskania VAT od niezapłaconych faktur.

Zapraszamy do współpracy Bezpieczeństwo i polityka prywatności Monitoring prawny Strateo

Nowe raporty

Wyliczenie ulgi na "złe długi" łatwiejsze w Strateo dzięki nowym raportom pomagającym w wywiązywaniu się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe funkcjonalności

Kontrola limitu kredytu kupieckiego to istotny element zarządzania relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów.

Dodatkowe narzędzia

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności wymagają wsparcia kancelarii prawniczej i ciągłego monitorowania ściągalności należności.
logo POIG
logo UE