Strateo korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności
Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Poznaj możliwości: platforma komunikacji

Filmik

Strateo jako platforma komunikacyjna

Strateo to jedyna internetowa platforma komunikacyjna dla systemów zarządzania należnościami. W zarządzaniu rozrachunkami najważniejszy jest szybki przepływ informacji o należnościach, zobowiązaniach i pojawiających się problemach. Strateo rozrachunki powstało żeby usprawnić tę komunikację i system zarządzania należnościami.
Niezależnie czy jesteś małą czy dużą firmą, w centrum wymiany informacyjnej zawsze będzie Twój system finansowo-księgowy. System księgowości jest tworzony i zasilany informacją przede wszystkim przez dział księgowości, biuro rachunkowe oraz inne komórki firmy. Najważniejsze jest, aby każdy kto tego potrzebuje szybko i efektywnie uzyskał informację.
Najsprawniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie Strateo jako platformy komunikacyjnej

  • każda zainteresowana strona ma taki dostęp do danych Strateo jaki wynika z jej potrzeb i uprawnień
  • księgowy przygotowując raporty może to robić znacznie szybciej wykorzystując Strateo
  • dzięki internetowej strukturze aplikacji, strony mogą mieć szybki i efektywny dostęp do danych
  • dzięki Web Service, API możliwa jest komunikacja między Strateo a zewnętrzymi systemami zupełnie automatycznie np. z bankami lub ubezpieczycielami należności.

Wygodna i czytelna prezentacja rozrachunków wszystkim uprawnionym osobom w firmie.

Czuwanie nad rozrachunkami firmy to jedno z podstawowych zadań księgowości, które wymaga ciągłej konsultacji z osobami z innych działów. Dlatego drukowane są liczne raporty z bieżącymi należnościami i zobowiązaniami. Niestety gotowe wydruki rozrachunków są trudne w analizie, nie da się ich filtrować, sortować czy porównywać zmian w czasie. Dodatkowo nie każdy pracownik w firmie ma dostęp do danych w systemie finansowo-księgowym, a w przypadku współpracy z biurem rachunkowym jest to jeszcze bardziej utrudnione.
Strateo to doskonała przeglądarka rozrachunków, dzięki której po paru chwilach możemy dotrzeć do najbardziej istotnych informacji. Każdy uprawniony pracownik w firmie ma dostęp do rozliczonych i nierozliczonych należności i zobowiązań bez zwracania się do księgowej. Wszystko w formie, która jest dla niego najbardziej wygodna i czytelna.

Praca z rozrachunkami to generowanie niezliczonej liczby raportów i zestawień.

Zestawienia do banku, który chce sprawdzić jak wygląda kondycja firmy, do przedsiębiorstwa ubezpieczającego należności, dla kontroli podatkowych i biegłych rewidentów przeprowadzających audyt. Wreszcie dla Zarządu, działów handlowych oraz komórek windykacyjnych. Przygotowywanie raportów pochłania dużo czasu i sterty papieru. Dzięki wbudowanym w Strateo rozrachunki gotowym raportom poświęcisz na to znacznie mniej czasu a raport możesz zapisać w arkuszu kalkulacyjnym lub wydrukować.

Zobacz też:
Strateo jako system zarządzania należnościami

Załóż konto Blog Strateo

?

Odzyskaj VAT i skorzystaj
z ulgi za złe długi

Nie przegap możliwości odzyskania VAT od niezapłaconych faktur z 2010 roku! Jeszcze do końca roku można wysyłać wezwania do zapłaty z sankcją VAT za faktury z 2010 roku. Strateo na bieżąco monitoruje twoje rozrachunki pod kontem możliwości wystawienia wezwania do zapłaty w celu odzyskania VAT od niezapłaconych faktur.

Zapraszamy do współpracy Bezpieczeństwo i polityka prywatności Monitoring prawny Strateo

Nowe raporty

Wyliczenie ulgi na "złe długi" łatwiejsze w Strateo dzięki nowym raportom pomagającym w wywiązywaniu się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe funkcjonalności

Kontrola limitu kredytu kupieckiego to istotny element zarządzania relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów.

Dodatkowe narzędzia

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności wymagają wsparcia kancelarii prawniczej i ciągłego monitorowania ściągalności należności.
logo POIG
logo UE